Clubul Copiilor Sector 1 - Ciresarii

Cateva cuvinte despre club

Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti are două sedii (CIREȘARII și BAZILESCU), sediul CIREȘARII dispunând de o incintă de 35.000 de metri pătrați, cele două sedii fiind poziționate într-o zonă a oraşului cu populaţie şcolară numeroasă, având un amplasament propice organizării şi desfăşurării de activităţi educaţionale specifice domeniului de activitate, fiind astfel o unitate de învățământ care prin activitatea și rezultatele sale oferă un real sprijin elevilor, părinţilor şi unităţilor şcolare. Astfel, afluenţa elevilor școlarizați este stimulată de faptul că înscrierea şi frecventarea cursurilor în cadrul unităţii de învăţământ este gratuită, accesul nediscriminatoriu al elevilor la cursurile organizate în cadrul cercurilor de specialitate constituind o premiză pozitivă în garanţia asigurării unor condiţii echidistante pentru copiii şi tinerii ce au vârste cuprinse între 3 şi 19 ani şi care doresc să frecventeze cursurile cercurilor de specialitate ce oferă activităţi educaţionale extrașcolare și extracurriculare performante în cadrul Clubului Copiilor Sector 1 Bucureşti.

Oferta educațională este variată, asigurând dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor elevilor, etalând metode educaționale moderne și performante, cu rezultate foarte bune, menite să sprijine aptitudinile și formarea unei personalități complexe ale elevilor.

În prezent, sunt școlarizați un număr de 1981 de elevi în cadrul a 147 de grupe care compun cele 19 cercuri de specialitate: Cultură Civică, Cult. și Civ. Franceză, Cult. și Civ. Engleză, Cult. și Civ. Germană, Cult. și Civ. Italiană, Pictură, Teatru, Pian – 2 cercuri de specialitate, Muzică Vocal Instrumentală-Grădiniță Muzicală-Pian, Redacția Presă-Radio/TV, Gimnastică Ritmică, Gimnastică Aerobică, Fotbal, Baschet, Tenis de Câmp, Natație, Dans Sportiv, Informatică, organizate în 2 comisii metodice (Cultural – Artistic și Sport – Tehnic), în care activează un număr de 17 cadre didactice, acestea fiind coordonate și reprezentate de un director.

 Cadrele didactice sunt preocupate în permanență de participarea la programe de formare continuă și de implementarea de activități educaționale adaptate cerințelor internaționale, europene și naționale specifice domeniului de activitate, precum și de obținerea de rezultate performante cu elevii îndrumați la toate activitățile competiționale (concursuri, festivale, spectacole) la care aceștia participă în mod constant.

Identitatea dobândită și constanța prezenței Clubului Copiilor Sector 1 Bucureşti în rândul unităților de învățământ conexe reprezentative ale Ministerului Educației reprezintă garanția și dovada implicării permanente a colectivului în pregătirea de excepție oferită elevilor, a rezultatelor performante obținute cu aceștia, precum și o reală provocare pozitivă privind dorința de a oferi un management modern și de calitate pentru asigurarea coordonării, susținerii și reprezentării activității educaționale specifice domeniului de activitate al unității de învățământ.


Echipa noastra

Profesor

Mihnea Anton Dragoi

Profesor de Pian, Director (gradul I)

Complex Ciresarii

Profesor

Anca Knopf

Profesor de Informatica (gradul I)

Complex Ciresarii

Profesor

Mihaela Dragoi

Profesor de Muzica Vocal Instrumentala (gradul _)

Complex Bazilescu

Profesor

Raluca State

Profesor de Inot (gradul I)

Complex Ciresarii

Profesor

Oana Toma

Profesor de Cultura si Civilizatie Engleza (gradul I)

Complex Ciresarii

Profesor

Georgeta Rosca

Profesor de Cultura si Civilizatie Franceza (gradul I)

Complex Ciresarii

Profesor

Clara Stoian

Profesor de Gimnastica Aerobica (gradul I)

Complex Ciresarii

Profesor

Mariana Palea

Profesor de Pictura (gradul I)

Complex Ciresarii

Profesor

Steliana Stefan

Profesor de Dans Sportiv (gradul _)

Complex Bazilescu

Profesor

Carmen Secatureanu

Profesor de Cultura Civica (gradul I)

Complex Bazilescu

Profesor

Adrian Casian

Profesor de Fotbal (gradul I)

Complex Ciresarii

Profesor

Bogdan Petrache

Profesor de Tenis (gradul II)

Complex Ciresarii

Profesor

Magdalena Bacescu

Profesor de Teatru (gradul I)

Complex Bazilescu

Profesor

Steliana Stefan

Profesor de Gimnastica Ritmica (gradul I)

Complex Bazilescu

Profesor

Lamiita Melu

Profesor de Redactie Presa Radio/TV (gradul def)

Complex Ciresarii

Profesor

Mirela Nicolae

Profesor de Cultura si Civilizatie Italiana (gradul _)

Complex Ciresarii

Profesor

Anca Denisa Stanciu

Profesor de Cultura si Civilizatie Germana (gradul _)

Complex Bazilescu

Profesor

Brinzea Scarlat

Profesor de Administrator (gradul )

Complex Ciresarii

Profesor

Horia Sabin Dragoi

Profesor de Pian II (gradul I)

Complex Ciresarii